Create a Customized Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Poté, co odsouzený vykoná alespoň polovinu trestu zákazu činnosti (klasicky jde o zákaz řízení motorových vozidel) může soud podmíněně upustit od výkonu zbytku tohoto trestu.

Soudy nerozhodují mechanicky, snažte se svou žádost náležitě odůvodnit. 

K žádosti je vhodné předložit všechny dokumenty, kterých se dovoláváte.

Právní úpravu najdete především zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p90

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141#p350

Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Navrhovatel:
Add Comment
Cancel
Navrhovatel je
, nar.
Add Comment
Cancel
Bytem
Add Comment
Cancel
Trest zákazu
Add Comment
Cancel
Zákaz činnosti spočívá v
Add Comment
Cancel
Věc: Návrh na podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Add Comment
Cancel
__________________________________________________________________
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
I
Odsouzení a uložený trest
Add Comment
Cancel
Proběhlo odvolací řízení?
Byl jsem odsouzen
ze dne
, č. j. 
, který nabyl právní moci dne
.
Add Comment
Cancel
Byly mi uloženy tyto tresty:
Add Comment
Cancel
-
Trest odnětí svobody v trvání
měsíců. Trest byl odložen na zkušební dobu v trvání
měsíců.
Add Comment
Cancel
-
Trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání
měsíců. Tento trest tak vykonávám od _____ a v současné době jsem tak vykonal více než polovinu tohoto trestu.
Add Comment
Cancel
Byl mi uložen peněžitý trest?
Add Comment
Cancel
Byl mi uložen trest obecně prospěšných prací?
Add Comment
Cancel
Bylo mi uloženo uhradit škodu poškozenému?
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
II
Odůvodnění návrhu
Add Comment
Cancel
V současné době vedu řádný život. Po dobu výkonu trestu zákazu činnosti tento zákaz respektuji. To je možné ověřit dotazem na příslušný správní úřad či oddělení Policie České republiky a výpisem z trestního rejstříku.
Add Comment
Cancel
Tento trest pro mne znamená výraznou změnu v mém dosavadním životě. Jeho výkon pro mne znamená výrazné omezení, které se projevuje zejména v tom, že
.
Add Comment
Cancel
Pracovní důvody
Add Comment
Cancel
Zdravotní důvody
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Veškeré funkce uloženého trestu byly již nyní naplněny. V současné době vedu řádný život. Uvědomil jsem si své pochybení, svého jednání lituji a slibuji, že se v budoucnu tohoto jednání již nedopustím. Další výkon tohoto trestu je pro mne velmi tvrdý a domnívám se, že není ani nadále potřebný. Účelu trestu bylo dosaženo.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
III
Návrh
Add Comment
Cancel
S ohledem na výše uvedené
Add Comment
Cancel
n a v r h u j i,
Add Comment
Cancel
aby _____ rozhodl, že se podle § 90 trestního zákoníku podmíněně upouští od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu _____ měsíců, který mi byl uložen rozsudkem Okresního soudu _____ ze dne _____, č. j. _____, který nabyl právní moci dne _____, a aby mi soud stanovil přiměřenou zkušební dobu podle § 90 odst. 2 trestního zákoníku.
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.