Create a Customized Návrh na rozvod manželství

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Alternativním řešením je podání návrhu oběma manžely – pro tyto účely použijte vzor společného návrhu na rozvod.
  • Návrh na úpravu výchovy a výživy k nezletilým dětem je zde.
  • Přehled, jak postupovat při rozvodu, je zde.

Návrh na rozvod manželství

Add Comment
Cancel
Návrh podává
Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
Manžel:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manžel“)
Add Comment
Cancel
Manželka:
Add Comment
Cancel
Jméno a příjmení:
, rozená:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manželka“)
Add Comment
Cancel
Návrh manžela na rozvod manželství podle ust. § 755 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
dle textu
Add Comment
Cancel
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Add Comment
Cancel
1
Vznik manželství
Add Comment
Cancel
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne
před
. U manželky se jedná o 
manželství. U manžela se jedná také
manželství.
Add Comment
Cancel
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Add Comment
Cancel
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to
.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Kopie oddacího listu manžela a manželky
Add Comment
Cancel
2
Trvalý rozvrat manželství
Add Comment
Cancel
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manžel postupně zjistil, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou představy obou manželů ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Add Comment
Cancel
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne
.
Add Comment
Cancel
Manžel jako příčinu rozvratu manželství dále uvádí:
Add Comment
Cancel
-
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Manžel je proto přesvědčen, že manželství se nachází v tak trvalém, hlubokém a nenapravitelném rozvratu, že je zcela vyloučeno obnovení manželského soužití a opětovné plnění společenské funkce a účelu institutu manželství.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Výslech účastníků
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
3
Petit
Add Comment
Cancel
S ohledem na shora uvedené skutečnosti manžel ztratil manželce citový vztah. Manželství je tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití. Proto manžel žádá, aby soud vydal následující:
Add Comment
Cancel
r o z s u d e k
Add Comment
Cancel
I. Manželství
, rozené
, narozené _____, a 
, narozeného _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
Add Comment
Cancel
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.