Create a Customized Oznámení o překážkách v práci na míru Gratis

Instructions

  • Pokud zaměstnavatel chce, aby zaměstnanec nechodil do práce.
  • Využívá se v souvislosti s výpovědí.
  • Po dobu trvání překážek na straně zaměstnavatele má zaměstnanec právo na mzdu.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Věc: Oznámení překážek v práci na straně zaměstnavatele
Add Comment
Cancel
Váš zaměstnavatel –
, datum narození
, místem podnikání
, Vám tímto jako zaměstnanci oznamuje překážky v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ust. § 208 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to od
do
.
Add Comment
Cancel
Po dobu překážek v práci na straně zaměstnavatele nebudete docházet na pracoviště.
Add Comment
Cancel
S pozdravem.
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Převzetí oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci
Add Comment
Cancel
Toto oznámení zaměstnavatele o překážkách v práci mi bylo doručeno (předáno) dne
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

Your Document is Generating, Please Wait.