Create a Customized Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu na míru

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

  • Tento dokument je přílohou návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku při založení společnosti.
  • Podpis musí být úředně ověřen.

Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladu

Správce vkladu je
Add Comment
Cancel
Já,
, narozen
, pobytem
, jako určený správce vkladu společnosti
, založené
ze dne
ve formě notářského zápisu
,
, se sídlem
, pod číslem N
, NZ
, tímto ve smyslu § 24 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Add Comment
Cancel
p r o h l a š u j i,
Add Comment
Cancel
že zakladatel společnosti _____ splatil svůj peněžitý vklad v celkové výši
+ slovy
, tj.
% základního kapitálu společnosti, na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u banky, a to takto:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Vklad společníka:
– vkladová povinnost
+ slovy
byla splněna ve výši
%.
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Příloha:
Add Comment
Cancel
kopie potvrzení banky ze dne
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.