Create a Customized Reklamační protokol na míru

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

  • Při předání či přebrání reklamovaného zboží nezapomeňte pečlivě v protokolu zdokumentovat jeho stav v době převzetí či předání, čímž předejdete riziku náhrady za škody, které jste nezpůsobili.
  • Nezapomeňte uvést, jaký způsob vyřešení reklamace zákazník požaduje.

Reklamační protokol

Osoba uplatňující reklamaci:
Add Comment
Cancel
Typ osoby:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Předávající“)
Add Comment
Cancel
Podnikatel, u kterého byla reklamace uplatněna:
Add Comment
Cancel
Typ smluvní strany:
Add Comment
Cancel
Jméno:
Add Comment
Cancel
IČO:
Add Comment
Cancel
Místo podnikání:
Add Comment
Cancel
Telefon:
Add Comment
Cancel
E-mail:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Přebírající“)
Add Comment
Cancel
( Předávající a Přebírající dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Add Comment
Cancel
Níže uvedeného dne byla Předávajícím uplatněna u Podnikatele reklamace tykající tohoto
:
(dále jako „Předmět reklamace“).
Add Comment
Cancel
Předávající při reklamaci předložil následující dokumenty k Předmětu reklamace:
.
Add Comment
Cancel
Předávající reklamuje tyto vady:
.
Add Comment
Cancel
Předmět reklamace byl při předání Přebírajícímu Přebírajícím zkontrolován a Přebírající uvádí, že (kromě výše uvedené reklamované vady) Předmět reklamace
Add Comment
Cancel
Předávající požaduje vyřízení reklamace
Předmětu reklamace.
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
_____________________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.