Create a Customized Společný návrh na rozvod

This template was prepared by: Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instructions

Společný návrh na rozvod

Název soudu:
Add Comment
Cancel
Ulice a č. p.:
Add Comment
Cancel
Město a PSČ:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Navrhovatelé:
Add Comment
Cancel
Jméno manželky:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Státní příslušnost:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manželka“)
Add Comment
Cancel
a
Add Comment
Cancel
Jméno manžela:
Add Comment
Cancel
Datum narození:
Add Comment
Cancel
Rodné číslo:
Add Comment
Cancel
Trvalé bydliště:
Add Comment
Cancel
Státní příslušnost:
Add Comment
Cancel
(dále jako „Manžel“)
Add Comment
Cancel
Společný návrh na rozvod manželství dle ust. § 757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Add Comment
Cancel
Přílohy:
Add Comment
Cancel
– dle textu
Add Comment
Cancel
Jsou oba manželé české národnosti a české státní příslušnosti?
Add Comment
Cancel
1
Vznik manželství
Add Comment
Cancel
Máte spolu děti?
Manželství bylo uzavřeno dne
před
. U manželky se jedná o 
manželství. U manžela se jedná také
manželství.
Add Comment
Cancel
Oba manželé jsou české národnosti a českého státního občanství.
Add Comment
Cancel
Místní příslušnost soudu je dána dle místa posledního společného bydliště manželů, a to
.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Kopie oddacího listu manžela a manželky.
Add Comment
Cancel
2
Trvalý rozvrat manželství
Add Comment
Cancel
Soužití manžela a manželky bylo zpočátku šťastné. V průběhu trvání manželství však manželé zjistili, že s ohledem na rozdílné povahové vlastnosti, životní cíle a rozpory v názorech co se týče vedení společné domácnosti, nejsou jejich představy ohledně společné budoucnosti již nadále slučitelné. Postupně se názory manžela a manželky na vedení společného života stále více lišily a rovněž došlo k citovému odcizení, aniž by přetrvávající problémy byly jakkoli řešeny.
Add Comment
Cancel
Manželé spolu nežijí (tj. nevedou manželské a rodinné společenství ani společnou domácnost) ode dne
.
Add Comment
Cancel
Manželé jako další příčiny rozvratu manželství uvádí:
Add Comment
Cancel
-
;
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Podle názoru manželů jsou splněny podmínky ust. § 757 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, neboť:
Add Comment
Cancel
-
manželství trvá déle než jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
Add Comment
Cancel
-
manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu,
Add Comment
Cancel
-
manželé oba usilují o rozvod manželství,
Add Comment
Cancel
-
manželé uvádějí stejnou příčinu rozvratu manželství.
Add Comment
Cancel
Důkazy:
Add Comment
Cancel
Výslech účastníků.
Add Comment
Cancel
Dohoda o vypořádání majetkových vztahů mezi manželem a manželkou.
Add Comment
Cancel
3
Petit
Add Comment
Cancel
Manžel a manželka shodně navrhují, aby zdejší soud vydal následující
Add Comment
Cancel
r o z s u d e k:
Add Comment
Cancel
I. Manželství
, rozené
, narozené _____, a 
, narozeného _____, uzavřené dne _____ před _____, se rozvádí.
Add Comment
Cancel
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
_____________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.