Create a Customized Žádost o udělení pokynu nejvyšším orgánem společnosti

This template was prepared by: Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instructions

Tento vzor je velice potřebný pro veškeré členy statutárního orgánu, jelikož každý se někdy ocitne v situaci, kdy si není jist, jaké rozhodnutí bude pro vlastníky korporace přijatelnější, a to např. v rozsahu ceny kontraktu, rizika, objemu dodávek, počtu přijímaných zaměstnanců atd.

Žádost o udělení pokynu valnou hromadou společnosti

Add Comment
Cancel
Společník
,
, datum narození
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
člen orgánu společnosti
Add Comment
Cancel
Vážení,
Add Comment
Cancel
obracím se na Vás jako
představenstva společnosti
, IČO:
, se sídlem
,
Add Comment
Cancel
důvod žádosti o udělení pokynu
Add Comment
Cancel
s žádostí o posouzení návrhu
, předložený společností
, IČO:
, se sídlem
.
Add Comment
Cancel
V návrhu smlouvy se jeví jako problematické následující skutečnosti:
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Add Comment
Cancel
Žádám Vás o udělení pokynu k uzavření výše specifikované smlouvy.
Add Comment
Cancel
Návrh smlouvy tvoří přílohu této žádosti.
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
______________________
Add Comment
Cancel
, člen představenstva
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.