Create a Customized Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

This template was prepared by: Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D., JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instructions

  • Použijte, pokud chce zaměstnanec nebo zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr ve zkušební době.
  • Zákonnou úpravu týkající se tohoto dokumentu naleznete zde.
Název adresáta:
Add Comment
Cancel
Ulice a číslo popisné:
Add Comment
Cancel
PSČ a město:
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
Věc: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Add Comment
Cancel
, datum narození
, bytem
, tímto jako
ruší ve zkušební době pracovní poměr u vás jako zaměstnavatele, podle ust. § 66 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, který byl založen pracovní smlouvou uzavřenou dne
(dále jako „Smlouva“).
Add Comment
Cancel
Toto zrušení pracovního poměru ve zkušební době je dáno
Add Comment
Cancel
Pracovní poměr končí
.
Add Comment
Cancel
S pozdravem
Add Comment
Cancel
______________________________
Add Comment
Cancel
_____
Add Comment
Cancel
Převzetí zrušení pracovního poměru
Add Comment
Cancel
Toto zrušení pracovního poměru bylo doručeno (předáno) dne
.
Add Comment
Cancel
V
, dne
Add Comment
Cancel
___________________________
Add Comment
Cancel
JMÉNO (hůlkovým písmem):
Add Comment
Cancel
I would like my document reviewed by a solicitor’s office
Mgr. Vojtěch Říha, Ph.D. | JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Show More Hide
I want to be notified of approaching deadlines (GRATIS!)
The system will automatically notify you as deadlines in the agreement approach

Download This Document as a Word Document or a PDF.

This Document costs 199 Kč (238,80 Kč with VAT)

Your Document is Generating, Please Wait.